Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.

Om oss

Fava er navnet på en bondebønne og fava.no er Barnebokforlaget sin næringshage. Vi dyrker oppveksten med danning av lekende, skapende og musiske mennesker for øyet.

bro_bro_brille_2_2_2

Nye tradisjoner

Det er spennende å snu opp ned på vante forestillinger; som hvordan en bok skal se ut eller bryte med konvensjoner for litteratur- og kulturformidling. Barnebokforlaget kombinerer formater, sjangere, uttrykk og innhold på nye måter. Vi tyr gjerne til alternative arbeidsmetoder, kreative allianser og samarbeidsformer, for vi har en fellsnevner; nemlig barnet. Sammen gjør vi hverdagslige ting til store begivenheter og er medspillere i kreativ utvikling, nedenifra. Bli med å feire historien og å bygge nye tradisjoner!