Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
  BLOGG   Artikler   Bevegelse. Syn. Hørsel. Gi barna trippel språklæring!

BLOGG

Bevegelse. Syn. Hørsel. Gi barna trippel språklæring!

Bevegelse. Syn. Hørsel. Gi barna trippel språklæring!

Spesialpedagog Kari Anna Sandvik vil nedkjempe holdningen om at «Det er så vanskelig å lære seg tegn», en innvending hun ofte hører fra barnehageansatte.

«Mange tegn kommer fra naturlig kroppsspråk som vi bruker daglig, enten vi er hørende eller ikke.», sier hun. Kari Anna deler sine betraktninger rundt et område i barns språkopplæring med potensial for forbedring.

Å lære seg tegn går som en lek

Når vi introduserer barnehageansatte for Sangkort med tegnstøtte tror de først ikke at det er «vanlige» tegn fra Norsk tegnspråk som de lærer. «Det er jo så lett!» - sier de. Å lære 160 tegn via kjente og litt mindre kjente sanger går som en lek, og lek er noe vi er gode på i barnehagen og barneskolen. Sangkort med tegnstøtte er med andre ord nyttig for voksne som vet at å bruke tegn med barn kan være en nødvendig tilleggskommunikasjon utover tale, eller «bare» en ekstra støttekommunikasjon til tale. Det har vist seg at sangkortene minsker voksnes vegring mot å lære seg tegn. Sangkortene gjør det både morsommere og enklere for voksne å lære seg tegn.

"

Det er ikke så spennende å se på eller lære tegn bare med disse kopiene, derfor ble jeg veldig glad da jeg så Sangkort med tegnstøtte. Disse skulle vi hatt for mange år siden!

Pedagog

"

Stort potensial for forbedring

Mange hørende voksne i barnehage og barneskole, og foreldre med barn i disse institusjonene, er rett og slett ikke klar over hvor genialt det er at barn lærer seg et visuelt språk. De kjenner ikke til hva tegn - og tegn som støtte til tale, kan bidra med i en kommunikasjonssituasjon generelt og språkopplæring spesielt. Disse voksne må ofte overbevises, noe som kan være en utfordring i seg selv.

Mange barnehager og skoler har heldigvis flinke og ivrige ansatte som henger opp «Ukas tegn» og fyller opp ringpermer med ulike kopier av tegn, men som en pedagog sa: «Det er ikke så spennende å se på eller lære tegn bare med disse kopiene, derfor ble jeg veldig glad da jeg så Sangkort med tegnstøtte. Disse skulle vi hatt for mange år siden!»

"

Vi har erfaring med at det letter alle barns språkforståelse og språkinnlæring å ta i bruk flere sanser; bevegelse, syn og hørsel. Jeg kaller dette for trippel språklæring.

Kari Anna Sandvik, spesialpedagog

"

Barns naturlige kommunikasjon

Når det gjelder hvorfor barn har nytte og glede av Sangkort med tegnstøtte er det nok å vise til de fantastiske illustrasjonene av Britt Haaland, i tillegg til viten om at barns naturlige kommunikasjon er kroppslig og intuitiv. Illustrasjonene er laget med tanke på at barn tiltrekkes av farger og humor. De er også laget med tanke på gjenkjennelse og ulikhet; flere kulturer og aldersgrupper er representert, noe som vises på «personene» som viser tegnene. Tegnene er også lette å avlese for de som ikke er vant til å gjøre tegn etter illustrasjoner.
Vi har erfaring med at det letter alle barns språkforståelse og språkinnlæring å ta i bruk flere sanser; bevegelse, syn og hørsel. Jeg kaller dette for trippel språklæring. Barn og bevegelse hører sammen, musikk er vårt første «språk» og alt som er gøy er lett å lære. På den måten kan man si at Sangkort med tegnstøtte dekker noen av barns grunnleggende kommunikasjonsbehov.

Jeg vil oppsummere denne artikkelen med det som står på baksiden av SHUFFLEboken: «Barn har et naturlig kroppsspråk som kommer til uttrykk i peking, klapping, vinking, grimaser, bevegelser og en rekke andre kroppsnære tegn. Ønsker du å legge til rette for at barnet får lære språk gjennom bruk av flere sanser, er Sangkort med tegnstøtte et godt hjelpemiddel.»

Sangkort med tegnstøtte
kr 449,00

Kattens historie: Pus temde seg sjølv

To katteartar har gitt opphav til tamkatten vi kjenner i dag. Forskarar har funne ut at huskatten knapt har forandra seg etter at han kom innfor dørene våre.

Hvorfor er stemmen min så fremmed på lydopptak?

Hvis du har hørt din egen stemme på et lydopptak, har du sikkert reagert på hvor fremmed den høres ut. Mange hater lyden av sin egen stemme og synes at den er både høy og skingrende. Men vi hører jo vår egen stemme hver gang vi snakker. Hvorfor høres den så annerledes ut?

Fy skamme seg, bisken!

Store, triste øyne, halen mellom beina og krum rygg – alle kjenner uttrykket en hund får når noen skjenner på den. Dette uttrykket forteller oss at den skammer seg over noe den har gjort galt. Men er det virkelig slik?