Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.

BLOGG

Fargelegg og syngeles Bjørnen sover

Fargelegg og syngeles Bjørnen sover

Britt Haaland har formet "Bjørnen sover" om til en tegning som kan fargelegges.

Vi ønsker at alle barn skal lære å lese. Gjennom å ta i bruk flere sanser vet vi at barna lærer bedre og raskere. Skriv ut "Bjørnen sover," fargelegg og syngeles. Dette er en lavterskel aktivitet som passer for alle barn som skal lære å lese.

Lærer A-B-C med sang

Lærer A-B-C med sang

A-B-C-sangen er fin å syngelese til. Vi oppfordrer; lær den utenatt og syngeles!

"Sangen er vår felles sfære, det å synge er å være!" sa Henrik Ibsen i sin tid. I dag benyttes sang, sangleker og tegneaktiviteter igjen som et lavterskel tilbud til barn og deres omsorgspersoner.

Skaper nye tradisjoner med syngelesing

Skaper nye tradisjoner med syngelesing

Syngelesing gjør hverdagen enklere og læringen morsommere for morgendagens lesere.

I disse dager snakkes det mye om lese- og skrivevansker blant våre små forventningsfulle. Nå kan du bli med på å skape nye tradisjoner gjennom å ta i bruk kjente sanger i leseopplæringen.

Mine første sangkort utgått
kr 298,00

Forskning på ål

Det var lenge en gåte hvor ålen kom fra. De gamle grekerne, med Aristoteles i spissen, trodde at ålen plutselig oppsto av seg selv fra myr og gjørme.

Mammatre tar seg av ungane sine

Forskarar har funne ut at dei store trea hjelper ungane sine med å vekse opp.

Da ingen voksne passet på

I gamle dager var det vanlig at små barn lekte utendørs alene. Det førte til mye moro, men også mange farlige situasjoner.