Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
  BLOGG   Artikler   Kom deg på Mammutsalg for den perfekte gaven til barnehagen!

BLOGG

Kom deg på Mammutsalg for den perfekte gaven til barnehagen!

Kom deg på Mammutsalg for den perfekte gaven til barnehagen!

Vår, kort 19, tovede steiner. Lag-på-lag med toving blir vakker påskepynt! Toving har lange tradisjoner i vårt like langstrakte land. Ved å bruke tradisjoner kreativt, er du med på å holde liv i vår felles kulturarv.

Er det noen som ivaretar barns skaperevne gjennom daglig lek og aktiviteter, så er det barnehagen! Men barnehagens ansatte trenger også inspirasjon og støtte til planlegging og gjennomføring i blant. Kreative aktiviteter for fire årstider inneholder 80 hendige kort med oppskrifter; utviklet for deg med barn som yrke.

Unni Jernberg 

er spesialpedagogen som har samlet de 80 aktivitetene og gjort hverdagen enklere for deg med barn som yrke. Hun er også kjent som en av forfatterne av boken: Barnehagens rammeplan i praksis (CappelenDamm).

Her er fem gode grunner til å velge Kreative aktiviteter for fire årstider (passer også for småskolen eller SFO/aktivitetsskolen):

1. Viderefør tradisjoner

Verden, slik vi kjenner den, byr på utømmelige kilder til kreative aktiviteter å gjøre sammen med barn. Informasjon og inntrykk som strømmer mot oss via internett og sosiale medier er overveldende – og krever mer av oss i form av å velge, og å velge bort. Det gjør oss til aktive påvirkere i samfunnsutviklingen og fører med seg spørsmål om hvordan vi ønsker å drive fellesskapet fremover: Hva vi tar vare på og hva vi kaster på båten.

2. Utradisjonelt format gir nye bruksmuligheter

Aktivitetsbøker, minner, idéer, nedskrevne oppskrifter, kursdeltakelse, velmenende råd, tips, erfaringer, notater ... Informasjonsbitene til aktiviteter å velge i, er mange og oppstykkete. Kunsten ligger i å samle dem for vurdering og utøvelse. Kreative aktiviteter for fire årstider er laget i et format som kan være med fra planleggingen til selve gjennomføringen av aktiviteten. Ute som inne, med fokus på én ting av gangen. De hendige kortene i størrelse A5 (halvparten av A4) spiller en like viktig rolle i utvelgelsen og planleggingen, som i gjennomføringen av aktiviteten. Mer om det i punkt 3 ...

 

"

Kreative aktiviteter for fire årstider er full av møtepunkter og flerfaglige forbindelser til målene i rammeplanen for barnehagene.

"

 

 

A5_i_hand

Hendige kort til bruk gjennom hele prosessen; fra utvelgelse til planlegging og gjennomføring av aktiviteten.

"

Kom i gang med enkle midler! Ting dere har liggende til rådighet, slik som papir, farger, pappruller og lim.

Unni Jernberg

"

3. Tid og ro

For å forenkle utvelgelsen og planleggingen av aktivitetene er Kreative aktiviteter delt inn etter de fire årstider. God planlegging gir ikke bare barna, men også de voksne tid og ro til å være trygge og til stede under aktiviteten. Bruker dere kortene i forkant av aktivitetene (årsplanleggingen/ukeplanleggingen), vil dere oppleve at det å tenke fremover, organisere og planlegge også tjener tilstedeværelsen i "her-og-nå-situasjonen". Det skaper en trygg ro gjennom hele aktivitetsforløpet.

innhold

Aktivitetene er delt inn etter årstidene og gjør planleggingen til en lek.

"

Med Kreative aktiviteter for fire årstider sikrer dere barnas medvirkning i arbeidet med fagområdene i rammeplanen.

"

4. Veien er målet

Kreative aktiviteter for fire årstider er ren inspirasjon. Hensikten er å tilgjengeliggjøre ulike materialer og redskaper for barn og sette igang kreative prosesser. Å se og oppleve hvordan ting henger sammen er ikke bare viktig for barnet, men også for barnehagens ansatte, foreldre eller andre omsorgspersoner. Dere kan ta frem kortene og la barna være med å velge aktivitet før den havner på års- eller ukeplanen. Dere kan for eksempel:

 • Trekke aktivitetskort (som voksne har valgt ut på forhånd) etter tur (i samlingsstunden eller i annen gruppe).
 • Studere oppskriften sammen:
  – Hva trenger dere til gjennomføring av aktiviteten?
  – Er det noe dere mangler?
  – Er det andre materialer dere kan bruke i stedet for det dere mangler?
  – Er det noe dere trenger å handle inn?
  – Hvem er med på handletur i nærmiljøet? Bruk kortet som handleliste.
 • Bestem når dere skal gjøre aktiviteten og nyt gleden av å se frem til noe en selv har vært med på å velge ut.
 • Lev ut aktiviteten!
oppskrift_modellering

Høst, kort 17, modellering. Formingsmassen er myk og lett å jobbe med. (Sitronsyre kjøpte vi på apoteket. En koselig tur for liten som stor.))

Celina_valgte_roed

Høst, kort 17, modellering. Intet valg for lite til å dokumentere. Silje farger med rødt.

"

Hvordan fagområdene er tilpasset interessene til det enkelte barnet, og til gruppen, skal ifølge rammeplanen være nedfelt i barnehagens årsplan. Progresjon skal også fremkomme. Med Kreative aktiviteter for fire årstider oppfyller dere rammene samtidig som dere setter kreativiteten i sving – og leken i fritt spillerom.

"

5. Samspill gir resultater

Vi er alle forskjellige. Heldigvis. Det som gir mening for én gir ikke nødvendigvis den samme meningen for en annen. Her er det viktig å være oppmerksom! En fin måte å frembringe oppmerksomhet og tilstedeværelse på, er ved å ta bilder eller video med et kamera. Det gir samtidig dokumentasjon på progresjonen, hva barnet gjør og liker!

 

 

Prisen på kr. 299,- gjelder kun Mammutsalget i bokhandelen. Fava.no er ikke medlem av bokhandlerforeningen og er derfor ikke en del av Mammutsalget. Kjøp hos din lokale bokhandel eller bestill fra Haugenbok.no innen lørdag den 18. mars 2017

Save

Kreative aktiviteter for fire årstider
kr 648,00

Hvorfor smiler vi?

Smiling er egentlig bare grimaser. Vi trekker muskler i og rundt munnen til siden og oppover. Noen ganger gjør vi det med vilje, andre ganger klarer vi ikke la være, men hvorfor gjør vi det?

På jakt etter hoggorm

Kor er hoggormane om sommaren? Ein norsk forskar har festa radiosendarar på ormane for å finne ut av saka.

Mestere i forvandling

Noen dyr skifter fullstendig form én eller flere ganger i løpet av livet. Sommerfugler, frosker og flyndrer er blant forvandlingsmesterne.