Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
  BLOGG   Artikler   Flere stemmer i ny bok om fødsel

BLOGG

Flere stemmer i ny bok om fødsel

Flere stemmer i ny bok om fødsel

Rose & Dahlman har kombinert bilder og tekst som forener to verdener; den kunnskapsbaserte og den følelsesmessige.

Med en så trygg fødselshjelp som vi har i Norge, trenger vi en ny bok om fødsel?

Kvinner i Norge har rett til en variert fødselsomsorg, god og nyansert informasjon, og selvbestemmelse over egen kropp. All helsehjelp skal være basert på informert samtykke.

"

Informert samtykke må vi ha kontinuerlig fokus på, for den informasjonen som blir gitt er ofte ikke nyansert nok

- Tilde Broch Østborg, lege

"

– Fødselshjelpen i Norge er svært trygg, sier lege innen spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Tilde Broch Østborg. – I tillegg er kroppen laget for å føde. Kvinner er laget for å få det til. Hun er bidragsyter til boka Fødsel og er ikke så ofte å se på føderommet. Tilde blir først involvert i fødselen hvis det er problemer med fremgangen, endret fosterlyd, flerlinger, seteleie eller andre komplikasjoner.

– Vi har en fødselshjelp i Norge som i all hovedsak gir friske mødre og friske barn. Samtidig: Informert samtykke må vi ha kontinuerlig fokus på, for den informasjonen som blir gitt er ofte ikke nyansert nok, forteller Tilde.

apen_bok_foedsel_risiko

Utsnitt fra boka Fødsel: Til daglig jobber Tilde Broch Østborg på kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus.

INFORMASJON TIL FOLKET DANNER GRUNNMUREN. Dagen før lanseringen kunne vi på God morgen Norge, høre fødselsfotograf, Eva Rose, fortelle om hva som fanget interessen hennes for fødsel og om utgivelsen av boka Fødsel.

Etter å ha fotografert fødsler i 20 år hadde Eva mange spørsmål. – Vi har fått lov til å intervjue alle disse fantastiske kvinnene. De har svart på så mange spørsmål som vi har lurt på og det er så mye informasjon som jeg har lyst til å få ut.

– Bildene skal vise sannheten, men også gjøre at folk ikke syns det er så skummelt, sier Eva. – Det er alt for mange som gruer seg og tenker at det (fødsel red.anm.) er den verste opplevelsen de skal igjennom, men jeg ser hele tiden at nei, det er nok kanskje den beste opplevelsen de skal igjennom. Det er så fint.

 

VORDENDE FORELDRE LURER PÅ ALT. – Det er så mange ting de ikke forstår der og da. “Hvorfor fikk jeg den sprøyta i låret? Hvorfor “hopper” de på magen min etterpå for å få ut morkaka? Kunne de ikke bare vente med den …” – Når du har fått en unge på brystet, så har du ikke lyst til at noen skal stå og “hoppe” på magen din etterpå, sant!

apen_bok_foedsel_morkaken

Utsnitt fra boka Fødsel: Kvinner som føder må også føde morkaken.

FLERE STEMMER GIR BEDRE VALG. Eva fikk overtalt venninnen, journalist Trine Dahlman, til å skrive boka. Hun har intervjuet jordmødre, lege, doula og fødende for å få frem et mer nyansert bilde av fødselen. – Det som gjorde det gøy å skrive og lage boken, var det folk ikke visste. Som at de kan velge fødested. Det er så utrolig mange valg i fødsel som folk ikke er klar over. Det er det lurt å sette seg inn i …, – ellers tar andre valgene for deg!, skyter Eva inn.

"

Hvis du ikke har en strategi, vil andre legge føringen for deg

- Anne Fjeldberg, jordmor

"
Trine_eva_sh

Fødselsfotograf, Eva Rose, fikk overtalt journalist, Trine Dahlman, til å skrive boka Fødsel.

– Det var det hun jordmoren (Anne Fjeldberg red.anm.) sier også; at “hvis ikke du legger en strategi, så vil noen andre legge føringen for deg og da vil du kanskje føle at det er vanskelig å ta de valgene i fødselen.

BEDRE FØDSLER TIL FOLKET. Alt går ikke som forventet alltid og da gjelder det å være forberedt. – Å føle mestringsfølelse er fantastisk. Kanskje gikk det ikke som du hadde trodd, men så får du det til allikevel. Den mestringsfølelsen der, håper Eva at enda flere får med bedre kunnskap.

FORMIDLER HISTORIER. Trine legger stor vekt på rollen hun har i det å formidle historiene til alle hun har intervjuet. At hun selv ikke har barn gjør at hun ikke er farget av egne opplevelser eller har preferanser når det gjelder valg av fødested eller fødsel. For Trine er det viktig at kvinner selv skal få velge hva som passer for dem. – Det samme gjelder fedre, partnere eller andre omsorgspersoner som er med på fødselen. Hva vil de? Hvor vil de stå hen? Vil de klippe navlesnoren? Vil de se morkaken? De må også få velge, legger Trine til.

boka_foedsel_staaende

Artikkelen er først publisert på barnebokforlaget.no

Fødsel
kr 349,00

Sengesjekk hos sjimpansene

Hvem tror du har de skitneste sengene, sjimpanser eller mennesker?

Forskning på ål

Det var lenge en gåte hvor ålen kom fra. De gamle grekerne, med Aristoteles i spissen, trodde at ålen plutselig oppsto av seg selv fra myr og gjørme.

Mammatre tar seg av ungane sine

Forskarar har funne ut at dei store trea hjelper ungane sine med å vekse opp.